qendeparsi

دوشنبه 7 تیر 1395انجام پایان نامه ارشد مدیریت

تدوین متن علمی جهت انتشار در مجله های علمی از جنبه های مختلفی حایز ارزش است چرا كه محققان علاوه بـر بهره مندی از آثار حقوقی ، تا اداری ...، می توانند به ارتقای منزلت اجتماعی واشتهارعلمی دست پیدا كنند.
در یك طبقه بندی كلی می توان مقالات را به دو دسته تقسیم نمو د:

1- مقالات علمی – پژوهشی

2- مقالات علمی – ترویجی

مقالات علمی – پژوهشی

این دسته ا زمقالات علی القاعده باید از یك پروژه تحقیقاتی حاصل شده باشند و به تولید علمی حتی به میزان كم منجر شوند ، لذا شاهد نوعی نو آوری علمی دراین گونه مقالات هستیم چنین مقالاتی دارای هیئت تحریریه هستند بوسیله صاحبنظران مورد قضاوت و داوری قرار می گیرند وبعد از پذیرش، در مجله های معتبر علمی – پژوهشی داخل خارج از كشور منتشر می شوند . دركشور ما ، اعطای ارزش ودرجه علی – پژوهشی به این مقالات بوسیله كمیسیون بررسی نشریات علمی كشور در وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری صورت می پذیرد معتبر ترین مجله های علمی جهان به وسیله موسسه اطلاعات علمی ISI نمایه می شوند كه در سایت.com قابل مشاهده اند .

نكته قابل توجه در ارتباط با این دسته از مقالات اینست كه، مجلات علمی – پژوهشی به هیچ وجه متن ترجمه را چاپ وانتشار نمی كند، در حالیكه در مجلات علمی – ترویجی ترجمه مقالات تمام پذیرفته می شود .

مقالات علمی – ترویجی

این مقالات بر پایه تركیب ، تلفیق وجابه جایی دانش موجود تهیه می شوند به روشن شدن مطالب یاری وافری می نمایند اما ارزش واعتبار علمی این دسته ا زمقالات در مقایسه با مقالات علمی – پژوهشی درسطح پایین تری قرار دارد این دسته از مقالات در گروههایی كه به آن ها اشاره می شود قابل مشاهده وبررسی هستند .

1- مقالات مروری

2- مقالات تدوینی

در این مقالات محقق با مصرف از كارهای انجام گرفته در قدیم با یك هدف معین مقاله جدید را تنظیم می كند .

3- مقالات ترجمه ای

همانگونه كه اشاره شد مقالات ترجمه ای در مجلات علمی – ترویجی مورد استفاده قرار می گیرد.

4- مقالات تحلیلی

در این دسته تجزیه و تحلیل ونقادی به گونه ای هدفمند صورت می پذیرد.

از بین گروههایی كه در بالا به آن ها اشاره شد ، مقالاتی كه جنبه تحلیلی دارند از وزن اهمیت بیشتری برخوردارند.

ساختار مطلب علمی :

دراین قسمت ساختار مطلب علمی – پژوهشی كه از یك پروژه تحقیقاتی مستخرج می شود مورد بحث بررسی قرار می گیرد .

1- معین ات متن :

عنوان مطلب : عنوان مطلب باید كوتاه فاقد ابهام ورسانده مطلب باشد.

نام نویسنده نویسندگان مطلب :

نام نویسندگان ، زمان ومكان تهیه مقاله نام دانش کده یا موسسه مربوط ، عنوان ورتبه نویسندگان آدرس پستی و الكترونیكی و ... باید ذكر شود.

در مقالات باید به نام سازمان یا بنیادی كه در تامین مالی طرح مشاركت كرده اند اشاره كرد عموما مقالات علمی از یك حمایت خارجی بهره مند می باشند .
1-چكیده

چكیده باید با خط ریز تر ودر فضای محدود تر ا زمتن اصلی متن آورده شود چنانچه متن به زبان فارسی باشد ضروری است چكیده انگلیسی آن نیز تهیه شود درپایان چكیده عبارت های كلیدی قرار می گیرند كه حاوی حداقل سه وحداكثر پنج واژه می باشد

چكیده متن باید حاوی مطالبی درباره ضرورت پرداختن به موضوع، فرضیه یا سوال تحقیق شیوه تحقیق وتجزیه تحلیل ونتیجه گیری باشد .

2- مقدمه

در مقدمه اشاره ای به مبانی نظری مورد ، اهمیت وابعاد مساله می شود وبیان می كند كه متن از چند بخش تشكیل شده است .

3- روش تحقیق

در این بخش پرسشها اساسی مقاله فرضیه ها جامعه آماری ، نمونه گیری شیوه های گرد آوری اطلاعات وروش تجزیه و تحلیل اطلاعات وسایر موارد مربوط توضیح داده می شود .

4- اطلاعات داده ها

در این بخش یافته های آماری وغیر آماری تحقیق كه مواد خام تجزیه و تحلیل را تشكیل می دهد ذكر می گردد.

5- تجزیه تحلیل

در این پارت به تجزیه تحلیل داده ها واطلاعات كه در راستای هدف تحقیق وآزمون فرضیه ها ست، پرداخته می شود تمام سری اصلی تحقیق وكار علمی درقسمت تجزیه تحلیل مقاله شكل می گیرد . حدوداً نیمی از هر مقاله علمی مختص تجزیه و تحلیل می باشد .

6- نتیجه گیری :

عمده ترین قسمت متن بعد از تجزیه و تحلیل ، مباحث مربوط به نتیجه گیری ،‌جمع بندی ملاحظات پا یانی است . در این جا نتایج حاصل از بررسی وآزمون فرضیه ها مورد بحث قرار می گیرد واز نتیجه حاصل از تحقیق در جهت دستیابی به اهداف جدید مصرف می گردد.

7- فهرست منابع

در این بخش فهرست منابع وماخذ ذكر می شوند مجله های علمی گاه سبك خاصی در نحوه ارجاع دهی دارند . لذا در وقت نگارش سبك شرایط ذكر شده در مجله باید رعایت شود .

8- ضمایم

دراین سری محقق می تواند نقشه ، آمار ، تصویر ، نمودار و هر آنچه را كه بر غنای مطلب می افزاید به درك مطالب ارایه شده كمك می نماید را ضمیمه مطلب كند .

ملاحظات مربوط به تدوین مطلب علمی

1- نویسنده باید از پرداختن به حاشیه ها خودداری نماید یعنی موضوعات فرعی وغیر ضروری را بیان نكند.

2- از تكرار غیر ضروری مطالب متن داری كند.

3- از منابع وماخذ به روش مورد نظر مجله استفاه كند.

در فهرست منابع وماخذ توجه به چند نكته ضروری است :

باید اطلاعاتی در خصوص نویسنده ، مطلب ناشر، محل نشر و... وجود داشته باشد این امر در دو شكل صورت می پذیرد.

APA: این فرم بیشتر در ایران رایج است كه در آن سال انجام تحقیق بعداز نام ،نام خانوادگی نام در پرانتز قرار می گیرد .

MLA: دراین سیستم سال چاپ اثر در بخش آخر وبدون پرانتز قرار می گیرد

سیستم های ارجاع دهی مفرق است ودر اشكال زیر صو رت می پذیرد :

-ارجاع دهی به متن

-زیر نویس

زیر نویس ها می توانند دارای شماره مسلسل باشند یا از آن استفاده نشود .

4- مطلب علمی از لحاظ آداب نگارش باید بدون غلط باشد .

5- باید بین مطالب ، عنوان اصلی وفرعی چكیده، مقدمه ومتن همـواره رابطه وانسجام وجود داشته باشد وتصاویر ، جداول ونمودار های استفاده شده مرتبط با بحث باشند ومحل مناسب درج آن ها معین گردد .

6- در گزینش فونت ، حاشیه ها ، پاراگراف بندی ، عناوین اصلی و فرعی و... دقت لازم صورت بگیرد و متن از ظاهر فیزیكی تمیز وشكیل و زیبا برخوردار باشد .

7- اخلاقی علمی آكآدم یك ایجاب می كند كه نویسنده مطلب آن را تنها برای یك مجله علمی – پژوهشی ارسال كند.

8- حتی الامكان علاوه بـر نسخه كاغذی باید یك نسخه برنامـه ی مانند فلاپی CD و... توسط محقق ارسال شود .

9- عنوان مقالات وكتب مورد استفاده در فهرست با حروف كج تایپ شود

10-رعایت كردن قرار دادها در عمل

به وقت مصرف از نام ، تاریخ ، عدد رقم و... به احتمال زیاد در فهرست منابع ماخذ به منبع آن ارجاع داده شود.

11-به كاربردن نشانه ها، مقیاسهای رایج وبین المللی با تذکر به رشته علمی مورد نظر ویكسان سازی آن ها .

12- در صورت فارسی بودن مطلب باید معادل لاتین واژه های تخصصی، اسامی و... اشاره شود .

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395  دانلود آهنگ جدید

  موزیک یکی تو قلبمه از پازل باند

  ♫♫♫

  دو سه شبه کنارِ پنجره دیگه خوابم نمیبرهـــ

  توویِ دلم یه عالم حَرفه که ، تووی دلم بمونه بهتره

  من حالم خوش نیست ، یکی توو قلبمه که نمیشه وابسته

  مثِ یه مرحمه که با زخمام دسته یکی توو قلبمه

  من حالم خوش نیست بیخودی با تمام توویِ عکسام میخندم

  یکی توو قلبمه که به عشقش پابندم یکی تو قلبمه

  ♫♫♫♫♫♫

  اشکایِ من وسط خنده هام ، به مفهوم هنوز اونو میخوام

  یه جوری توو عاشقی گم شدم که هنوزم نمیدونم کجام

  من حالم خوش نیست یکی توو قلبمه که نمیشه وابسته

  مثِ یه مرحمه که با زخمام دسته یکی توو قلبمه

  من حالم خوش نیست بیخودی با تمام توویِ عکسام میخندم

  یکی توو قلبمه که به عشقش پابندم یکی تو قلبمه

  من حالم خوش نیست بیخودی با تمام توویِ عکسام میخندم

  یکی توو قلبمه که به عشقش پابندم یکی تو قلبمه

 • نظرات() 
 • یکشنبه 26 اردیبهشت 1395  پایان نامه

  در گزینش عنوان مطلب چه نکاتی را می بایست تذکر نمود؟

  گزینش عنوان مقاله
  گزینش عنوان مطلب یکی از بخش‌های دشوار نگارش مقاله یا انتها نامـه محسوب می‌شود. اما بعد از گزینش عنوان متن باید بهبقیه بخش‌ها از عبارت نوشتن چکیده خوب گزینش مجله مناسب نیز توجه بکنید .

  مد نظر داشته باشید که در اینجا هدف ما آموزش گزینش مورد پژوهشی نیست. هدف ما این است که توضیح دهیم بعد از فرایند انجام متن یا انتها نامـه هم اکنون که زمان ارسال مقاله به یک مجله رسیده است چگونه عنوانی دقیق جهت آن بنویسیم. در کتاب‌هایآموزش تحقیق مطالبی درمورد انتخاب عنوان مقاله ذکر شده است که هدف ما در اینجا پرداختن به این مساله نیست. ما می‌خواهیم چند نکته کاربر دی را بیان کنیم تا بتوانید با توجه به آن‌ها در انتخاب عنوان مقاله یا گزینش عنوان انتها نامـه عملکرد بهتری داشته باشید.

  اصول گزینش عنوان مطلب


  ۱- عنوان می بایست ویِژگزینشه باشد:

  عنوان پژوهشی شما می بایست محدود ویِژگزینشه باشد. برای مثال به این دو عنوان توجه بکنید : “نقش استفاده از مهارت زبان بدنی و حل مسأله در اصلاح ارتباطات اجتماعی” و عنوان دوم “عوامل تاثیر گذار بر ویرایش روابط اجتماعی”. همانگونه که معین است مساله اول به بهتر ی محدود شده است ولی مساله دوم عمومی است.

  ۲- عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد:

  چنانچه به مثال بالا توجه بکنید مشاهده می‌شود که در عنوان اول هر سه متغیر اصلی پژوهشی که یکی متغیر وابسته و دیگری متغیر مستقل است در عنوان مقاله آورده شده‌اند ولی در عنوان دوم متغیرهای مهم پژوهش وجود ندارد.

  ۳- عدم استفاده از فرمول و علائم اختصاری:

  شما نبایستی در عنوان مقاله از علائم اختصاری شبیه MS و یا فرمول‌ها استفاده بکنید . علایم اختصاری باید در عنوان به صورت کامل آوره شوند در اولین جایی از متن که مورد مصرف قرار گرفته‌اند اختصار آن‌ها داخـل پرانتز ذکر گردد. پس این عنوان غلط است: “تحلیل علایم بیماری MS در بیماران ایرانی” و این عنوان صحیح‌تر است “علائم مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی”.

  ۴- عنوان باید کوتاه باشد:

  در انتخاب عنوان مقاله توجه به کوتاه بودن آن ضروری است. اکثرا ً چنانچه عنوان پژوهش در حدود ۷ یا ۸ تا ۱۲ کلمه باشد خیلی مناسب است. همین طور عنوان بیش از ۲۰ کلمه ضعیف به شمار می‌آید:

  عنوان بسیار زیاد کوتاه: پوسیدگی دندان کودکان.

  عنوان بسیار زیاد بلند: اثرات تغذیه نامناسب، فرهنگ مسواک نزدن، مصرف از نخ دندان روش ‌های نامناسب والدین بر پوسیدگی دندان‌های شیری کودکان مدارس ابتدایی!

  عنوان استاندارد: عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار بر پوسیدگی دندان کودکان.

  ۵- عنوان می بایست روشن بدن ابهام باشد و همچنین جذابیت داشته باشد.

  ۶- اجتناب از آوردن کلمات اضافی:


  آوردن کلماتی که هیچ کمکی در فهم عنوان ندارند در ابتدای هنوان مناسب نیست. جهت مثال کلمات “ارزیابی ، مقایسه، مطالعه‌ای در زمینه، پژوهی در حیطه …” در ابتدای عنوان اضافی هستند حذف آن‌ها خوب است. به این دو مثال توجه بکنید : “نقد موثر ی بهبود با داروی هالوپریدوال در ویرایش علایم شناختی بیماران اسکیزوفرنیک” عنوان دوم” تاثیر هالوپریدول در ویرایش علایم شناختی بیماران اسکیزوفرنیک”. عنوان دوم به عدم استفاده از “ارزیابی موثر ی” صحیح تر است.

  ۷- و محل مطالعه:

  چنانچه پژوهش شما از نوع توصیفی است وقت و محل تحقیق آورده می‌شود ولی جهت بقیه انواع پژوهش این کار ضرورتی ندارد. برای مثال اگر می‌خواهید میزان شیوع یک بیماری یا آگاهی مردم را تحقیق کنید محل و آورده شود. مثال صحیح: “میزان شیوع مریضی دیابت در بین روستائیان شهر تهران در سال 1394″. مثال غلط: “موثر ی بهبود دارویی بر ویرایش کارکرد کلیه در بیماران شهر تهران در سال 1394″.

 • نظرات() 
 • شنبه 18 اردیبهشت 1395

  مقدمه :

  وی اس تی

  دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

  از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از مهم ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در موسیقی را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
  ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن همموسیقی ی بین اجزای موسیقی آنچنان است که باید آن را ستون فقرات قطعه نامید, که بدون آن موسیقی خالی از هیجان, جذابیت تاثیرگذاری لازم است .
  نام استاندارد و شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده نوشته می شود . لازم به توضیح است که جاز و به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موزیک فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری و از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موسیقی رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر اصلی این موسیقی شد :
  خصوصیات ی اصلی موزیک جز جمله است از :
  • تکیه بر ریتم و بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موسیقی
  • وجود میزان های لنگ ملودی غیر معین و موکّد .
  از موسیقی جز در طول چهار دهه رشد شکوفایی سبک های مختلف و متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
  معرفی حتمـا ت درام مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
  یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما شاید تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده و یک درام باس اضافه تر باشد .

  سازشناسی - درامز

  مقدمه :
  از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از اصلی ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در موسیقی را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
  ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن همموسیقی ی بین اجزای آهنگ آنچنان است که بایستی آن را ستون فقرات یک قطعه نامید, که بدون آن موسیقی خالی از هیجان, جذابیت تاثیرگذاری لازم است .
  نام استاندارد و شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده نوشته می شود . ضروری به شرح است که جاز و به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موسیقی فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری و از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موسیقی رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر اصلی این موسیقی شد :
  خصوصیات ی اصلی موسیقی جز جمله است از :
  • تکیه بر ریتم بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موزیک
  • وجود میزان های لنگ ملودی غیر معین و موکّد .
  از موسیقی جز در طول چهار دهه رشد و شکوفایی سبک های مختلف متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
  معرفی حتمـا ت درام و مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
  یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما ممکن است تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده و یک درام باس اضافه تر باشد .

  سنج راید (Ride Cymbal)
  راید اکثرا ٌ ُ بزرگ ترین سنج بوده که سمت راست قرار می گیرد .
  نت های راید روی خط پنجم حاصل نوشته می شود که دم آن رو به بالاست .
  درام اسنر (Snare drum)
  یکی از خیلی مهم ترین بخش های درام است. اسنر در آهنگ های پاپ جهت تولید ضرب های مکمل استفاده می شود .
  نت درام اسنر بین خط سوم چهارم حامل نوشته می شود .
  )زمان ی که پشت ساز می نشینیم یا پاهایمان را روی پدال قرار می دهیم " اسنر" در بین دو پای ما قرار می گیرد ( .

  درام باس (Bass drum)
  کار درام باس تولید صدایی مانند" بوم" در حتمـا ت است .
  نت درام باس بین خط اول و دوم خطوط کامل نوشته می شود .
  پای راست روی پدال درام باس (کیک) قرار می گیرد . (تذکر : فاصله ی نوازنده با درام باس باید آنقدر باشد که فشار پا روی پدال به سمت پایین باشد نه به جلو . )

  های - هت (Hat- Hi)
  سنج های های- هت یکی دیگر از سری های با اهمیت "درامز " هستند . ( از آن ها می توان به جای " راید" استفاده کرد . )
  های –هت را به صورت های مختلف می توان نواخت :
  های- هت بسته. ( نت های های – هت بسته در بالای خط پنجم خطوط حامل است (
  های- هت نیمه باز. ( نت های های-هت نیمه باز در بالای خط پنجم خطوط حامل است و در بالای آن دارای دایره و یک خط که دایره را به دو پارت تقسیم می نماید است . )
  های- هت بازبه ضربه ها آب و رنگ زیادتری می دهد.(نت های های- هت باز شبیه های- هت نیمه باز است با این تفاوت که خط دایره را ندارد که نشانه ی باز بودن است . )

  های – هت با پا
  می توان های – هت را بدون ضربه زدن به آنها – تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخت .
  نت های های – هت وقتی که با پا نواخته می شود , زیر خط اول خطوط حامل نوشته می شود که دم آن به طرف پایین است .
  سنج کرش ( crash cymbal )
  از کرش جهت معین کردن تغییرات آهنگ در یک قطعه موسیقی معین کردن قسمت های مختلف ترانه مصرف می شود. نت سنج کرش, بالای خطوط حامل روی خط کمکی نوشته می شود .

  تام – تام ها ( Tom-Toms )
  اگر درام ست پنج قطعه باشد, تعداد « تام – تام ها» می بایست 3 عدد در اندازه های مفرق باشد.(احتمال دارد تعداد آنها بیشتر یا کمتر باشد (
  (مصرف از تام – تام ها آب و رنگ زیادتری به ریتم ها می بخشد . )
  تام های متصل به هم روی درام باس قرار می گیرند .
  نت تام کوچک بین خط چهارم پنجم و نت تام مبوسیله روی خط چهارم خطوط حامل نوشته می شود .
  )تام کوچک می بایست سمت چپ و تام بزرگ باید سمت راست قرار گیرد . )
  (تذکر : اگر تام ها خیلی زاویه دار باشند پوسته ی آنها حالت فرورفتگی پیدا خواهد کرد و چنانچه زیاد صاف باشند, ضربه ها را به حاشیه آنها خواهد برد .

  تام فلور
  بعد از درام باس بزرگترین قطعه درام, تام فلور است و دارای 3 پایه است که این امکان را می دهد که به آسانی روی زمین قرار گیرد .
  نت تام فلور بین خطوط دوم سوم حامل قرار می گیرد .
  وقتی پای نوازنده روی پدال درام باس قرار می گیرد , تام فلور می بایست سمت راست پای وی قرار داشته باشد .
  توجه 1: زمان ی که نوازنده پشت درام می نشیند, تام ها می بایست بر حسب اندازه شان قرارگیرند به صورتی که کوچکترین آنها در سمت چپ قرار گیرد .
  تذکر 2: مصرف از تام ها به عنوان پر کننده زیاد مناسب است .

  نحوه های نواختن قسمت های مختلف درام

  سنج راید ( Ride cymbal )
  راید را می توان به نحوه های مختلف ( برای ایجاد صداهای متنوع ) نواخت .
  • ضربه با نوک" استیک" به روی قسمت شانه ی سنج ( یعنی حدود دو سوم از قسمت لبه ی خارجی سنج )
  • زدن نوک " استیک"به زنگ ( سری برجسته در میان سیمبال (
  • ضربه با باریکه ی " استیک" روی پارت شانه ( برای ایجاد صوت قوی تر (

  اسنر ( Snare )
  وقت نواختن ضربه به اسنر, چوب را نمی بایست روی پوسته فشار داد, زیرا این عمل باعث ایجاد صدایی وزوز مانند می شود. می بایست عمل برگشتن چوب به عقب خود به خود انجام شود .
  درام باس ( Bass drum)
  2 روش برای نواختن درام باس وجود دارد .
  -1 اینکه پای نوازنده به صورت تخت روی پدال قرار گیرد از قوزک پا جهت حرکت دادن ضربه زدن به پوسته درام باس استفاده شود .
  2 -اینکه نوازنده پاشنه ی پا را بالا قرار داده و از همه پا برای حرکت دادن پدال مصرف نماید .
  تذکر : وقتی به درام ضربه می زنید می توانید ضربه زدن را درست تا قبل از نواختن نت بعدی روی پوسته نگه دارید, به این کار پنهان کردن ضربه زن می گویند. برای ایجاد ولوم مفرق تر بارزتر ضربه زدن را به پوسته زده و فوراً به عقب برگردانید .

  های- هت (Hat- Hi)
  )برای ایجاد صداهای مختلف می توان با قسمت باریکه ی چوب به روی لبه ی سنج ها یا با نوک چوب روی سری شانه ی سنج بالایی ضربه زد (
  اکثرا ً های- هت با دست راست همزمان با اسنر که ) پارت پایین تر از آن قرار گرفته با دست چپ نواخته می شود ( نواخته می شود. بطوریکه وقت نواختن دست ها نسبت به حالت ضربدری می گیرند .

  های- هت بسته :
  نوازنده در این حالت پای چپ خود را روی پدالی که سنج ها را به حالت کاملاً بسته نگه می دارد می گذارد, با چوب دست راست به های-هت ضربه می زند .
  های –هت نیمه باز: نوازنده برای تولید صوت نیمه باز کمی روی پدال فشار می آورد که وقتی به سنج ها ضربه می زند صدایی جز جز مانند شنیده شود .

  های-هت باز :
  در این حالت نوازنده قبل از ضربه های های- هت پای خود را از روی پدال برمی دارد و با چوب به سنج ها ضربه می زند .
  توجه : اگر وقتی که سنج ها در حال باز شدن می باشند به آن ها ضربه وارد شود, برخورد آن ها با صدایی وزوز مانند تولید می نماید .

  های- هت با پا :
  در این حالت ضربه با دست وارد نمی شود, بلکه های - هت فقط با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخته می شود .
  سنج کرش (Crash cymbal)
  کرش را می توان با ضربه ی با دست نواخت .
  چنانچه کرش به وسیله ی استیک نواخته شود بایستی سریع و با قسمت باریکه ی استیک به لبه ی سنج نواخته شود .

  تام- تام ها ( sTom-Tom)
  جهت نواختن تام تام ها نوازنده هر طور که آسان تر است به آن ها ضربه وارد می نماید .
  توجه : صدای" تام" ها می بایست از بلند به کوتاه و به ترتیب از چپ به راست باشد .

 • نظرات() 
 • شنبه 18 اردیبهشت 1395

  مقدمه :

  وی اس تی

  دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

  از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از اصلی ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در موسیقی را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
  ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن و همموسیقی ی بین اجزای موزیک آنچنان است که بایستی آن را ستون فقرات یک قطعه نامید, که بدون آن موزیک خالی از هیجان, جذابیت و تاثیرگذاری ضروری است .
  نام استاندارد و شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده و نوشته می شود . لازم به شرح است که جاز و به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی آهنگ فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری و از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موزیک رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته و با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر مهم این موسیقی شد :
  خصوصیات ی مهم موزیک جز جمله است از :
  • تکیه بر ریتم بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موسیقی
  • وجود میزان های لنگ ملودی غیر معین موکّد .
  از موزیک جز در طول چهار دهه رشد و شکوفایی سبک های مختلف و متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
  معرفی به احتمال زیاد ت درام مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
  یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما شاید تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده و یک درام باس اضافه تر باشد .

  سازشناسی - درامز

  مقدمه :
  از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از مهم ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در موسیقی را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
  ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن و همآهنگ ی بین اجزای موزیک آنچنان است که باید آن را ستون فقرات قطعه نامید, که بدون آن موسیقی خالی از هیجان, جذابیت تاثیرگذاری ضروری است .
  نام استاندارد شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده نوشته می شود . لازم به توضیح است که جاز و به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موزیک فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری و از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موسیقی رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر مهم این آهنگ شد :
  خصوصیات ی مهم موزیک جز جمله است از :
  • تکیه بر ریتم بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موسیقی
  • وجود میزان های لنگ ملودی غیر معین موکّد .
  از موسیقی جز در طول چهار دهه رشد شکوفایی سبک های مختلف و متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
  معرفی حتمـا ت درام مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
  یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما شاید تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده و یک درام باس اضافه تر باشد .

  سنج راید (Ride Cymbal)
  راید اکثرا ٌ ُ بزرگ ترین سنج بوده که سمت راست قرار می گیرد .
  نت های راید روی خط پنجم حاصل نوشته می شود که دم آن رو به بالاست .
  درام اسنر (Snare drum)
  یکی از مهم ترین بخش های درام است. اسنر در موسیقی های پاپ برای تولید ضرب های مکمل استفاده می شود .
  نت درام اسنر بین خط سوم چهارم حامل نوشته می شود .
  )وقت ی که پشت ساز می نشینیم یا پاهایمان را روی پدال قرار می دهیم " اسنر" در بین دو پای ما قرار می گیرد ( .

  درام باس (Bass drum)
  کار درام باس تولید صدایی مانند" بوم" در به احتمال زیاد ت است .
  نت درام باس بین خط اول دوم خطوط کامل نوشته می شود .
  پای راست روی پدال درام باس (کیک) قرار می گیرد . (توجه : فاصله ی نوازنده با درام باس می بایست آنقدر باشد که فشار پا روی پدال به سمت پایین باشد نه به جلو . )

  های - هت (Hat- Hi)
  سنج های های- هت یکی دیگر از پارت های با اهمیت زیاد "درامز " هستند . ( از آن ها می توان به جای " راید" استفاده کرد . )
  های –هت را به صورت های مختلف می توان نواخت :
  های- هت بسته. ( نت های های – هت بسته در بالای خط پنجم خطوط حامل است (
  های- هت نیمه باز. ( نت های های-هت نیمه باز در بالای خط پنجم خطوط حامل است و در بالای آن یک دایره یک خط که دایره را به دو پارت تقسیم می نماید است . )
  های- هت بازبه ضربه ها آب رنگ بیشتری می دهد.(نت های های- هت باز شبیه های- هت نیمه باز است با این تفاوت که خط دایره را ندارد که نشانه ی باز بودن است . )

  های – هت با پا
  می توان های – هت را بدون ضربه زدن به آنها – تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخت .
  نت های های – هت زمان ی که با پا نواخته می شود , زیر خط اول خطوط حامل نوشته می شود که دم آن به طرف پایین است .
  سنج کرش ( crash cymbal )
  از کرش جهت معین کردن تغییرات موزیک در یک قطعه موزیک معین کردن سری های مختلف ترانه مصرف می شود. نت سنج کرش, بالای خطوط حامل و روی خط کمکی نوشته می شود .

  تام – تام ها ( Tom-Toms )
  چنانچه درام ست پنج قطعه باشد, تعداد « تام – تام ها» می بایست 3 عدد در اندازه های مفرق باشد.(احتمال دارد تعداد آنها بیشتر یا کمتر باشد (
  (مصرف از تام – تام ها آب رنگ به ریتم ها می بخشد . )
  تام های متصل به روی درام باس قرار می گیرند .
  نت تام کوچک بین خط چهارم پنجم نت تام متوسط روی خط چهارم خطوط حامل نوشته می شود .
  )تام کوچک بایستی سمت چپ و تام بزرگ باید سمت راست قرار گیرد . )
  (توجه : اگر تام ها زیاد زاویه دار باشند پوسته ی آنها حالت فرورفتگی پیدا خواهد کرد اگر زیاد صاف باشند, ضربه ها را به حاشیه آنها خواهد برد .

  تام فلور
  بعد از درام باس بزرگترین قطعه درام, تام فلور است و دارای 3 پایه است که این امکان را می دهد که به آسانی روی زمین قرار گیرد .
  نت تام فلور بین خطوط دوم سوم حامل قرار می گیرد .
  ی پای نوازنده روی پدال درام باس قرار می گیرد , تام فلور بایستی سمت راست پای وی قرار داشته باشد .
  توجه 1: زمان ی که نوازنده پشت درام می نشیند, تام ها بایستی بر حسب اندازه شان قرارگیرند به صورتی که کوچکترین آنها در سمت چپ قرار گیرد .
  توجه 2: استفاده از تام ها به عنوان پر کننده بسیار زیاد مناسب است .

  شیوه های نواختن بخش های مختلف درام

  سنج راید ( Ride cymbal )
  راید را می توان به روش های مختلف ( جهت ایجاد صداهای متنوع ) نواخت .
  • ضربه با نوک" استیک" به روی سری شانه ی سنج ( به مفهوم حدود دو سوم از پارت لبه ی خارجی سنج )
  • زدن نوک " استیک"به زنگ ( سری برجسته در میان سیمبال (
  • ضربه با باریکه ی " استیک" روی قسمت شانه ( جهت ایجاد صوت قوی تر (

  اسنر ( Snare )
  زمان نواختن ضربه به اسنر, چوب را نباید روی پوسته فشار داد, زیرا این عمل باعث ایجاد صدایی وزوز مانند می شود. بایستی عمل برگشتن چوب به عقب به خود انجام شود .
  درام باس ( Bass drum)
  2 روش برای نواختن درام باس وجود دارد .
  -1 اینکه پای نوازنده به صورت تخت روی پدال قرار گیرد و از قوزک پا جهت حرکت دادن ضربه زدن به پوسته درام باس مصرف شود .
  2 -اینکه نوازنده پاشنه ی پا را بالا قرار داده و از همه پا برای حرکت دادن پدال استفاده نماید .
  توجه : وقتی به درام ضربه می زنید می توانید ضربه زدن را درست تا قبل از نواختن نت بعدی روی پوسته نگه دارید, به این کار پنهان کردن ضربه زن می گویند. جهت ایجاد ولوم مفرق تر و بارزتر ضربه زدن را به پوسته زده و فوراً به عقب برگردانید .

  های- هت (Hat- Hi)
  )برای ایجاد صداهای مختلف می توان با سری باریکه ی چوب به روی لبه ی سنج ها یا با نوک چوب روی سری شانه ی سنج بالایی ضربه زد (
  اکثرا ً های- هت با دست راست همزمان با اسنر که ) سری پایین تر از آن قرار گرفته و با دست چپ نواخته می شود ( نواخته می شود. بطوریکه وقت نواختن دست ها نسبت به حالت ضربدری می گیرند .

  های- هت بسته :
  نوازنده در این حالت پای چپ را روی پدالی که سنج ها را به حالت کاملاً بسته نگه می دارد می گذارد, با چوب دست راست به های-هت ضربه می زند .
  های –هت نیمه باز: نوازنده برای تولید ولوم نیمه باز کمی روی پدال فشار می آورد که وقتی به سنج ها ضربه می زند صدایی جز جز مانند شنیده شود .

  های-هت باز :
  در این حالت نوازنده قبل از ضربه های های- هت پای خود را از روی پدال برمی دارد با چوب به سنج ها ضربه می زند .
  توجه : اگر وقت ی که سنج ها در حال باز شدن هستند به آن ها ضربه وارد شود, برخورد آن ها با صدایی وزوز مانند تولید می نماید .

  های- هت با پا :
  در این حالت ضربه با دست وارد نمی شود, بلکه های - هت تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخته می شود .
  سنج کرش (Crash cymbal)
  کرش را می توان با ضربه ی با دست نیز نواخت .
  اگر کرش به وسیله ی استیک نواخته شود باید زود و با پارت باریکه ی استیک به لبه ی سنج نواخته شود .

  تام- تام ها ( sTom-Tom)
  برای نواختن تام تام ها نوازنده هر طور که آسان تر است به آن ها ضربه وارد می نماید .
  توجه : صدای" تام" ها می بایست از بلند به کوتاه و به ترتیب از چپ به راست باشد .

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 22 بهمن 1394

  چنانچه می‌خواهید فروشی صورت بگیرد، بایستی به‌موقع پیشنهاد بدهید. قطعا می‌گویید این را خودم هم می‌دانم، بهترین زمان توصیه دادن چه زمان است؟ من از کجا بدانم؟ هیچ‌کس به‌جز خود شما نمی‌تواند تشخیص بدهد. فقط می‌توانم بگویم مناسب، وقتی است که نشانه‌های تمایل را در خریدار ببینید احساس درونی خود شما هم مؤید آمادگی شرایط باشد.


  خرید فروشگاه اینترنتی

  فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز

  تشخیص این‌که پیشنهاد را چطور عنوان کنیم، آسان‌تر از تعیین بیان کردن آن است، بایستی با آمادگی کامل در مورد آن كار کنیم.

  نکته مهم: سوال ‌هایی که هرگز نمی بایست در زمان توصیه فروش طرح کرد از این قرارند:« چه‌کار کنم تا این معلت ه انجام شود؟» یا « شما برای انجام دادن این معلت ه چه انتظاری از من دارید؟» به‌نظر برخی این سوال ها توهین‌آمیز هستند و از طرفی فروشنده‌های حرفه‌ای با هدف‌ها و وظیفه‌های خود آشنا هستند .

  گاهی از فروشنده‌ها توصیه شان را طوری بیان می‌کنند که گویی ارزش چندانی جهت جواب مشتری قائل نیستند. این عده با شنیدن «نه» دست از تلاش بر می‌دارند ولی فروشنده‌های حرفه‌ای همواره «نه» را «هنوز نه» تلقی می‌کنند.
  ۱. بپرسید: استرس و نگرانی د که از معلت ه با ما ضرر بکنید ؟

  وقتی از مشتری چنین پرسش ی شود، اگر نگران چیزی باشد آن را ظهور خواهد داد و از آن‌جا که اکثرا ٌ ً مورد خاصی وجود ندارد و سکوت می‌کند، می‌توانید آنی بگویید: … «خب پس اکنون که چیزی را از دست نمی‌دهید، امضاء بفرمایید.»
  ۲. بپرسید: مایلید از خدمات دیگر مجموعه ما نیز مصرف بکنید ؟

  چنانچه شما فروشنده‌ی شرکـت ی هستید که محصولات متعددی دارد، در ابتدا کار فقط با یک نوع محصول موقعیت را تثبیت بکنید در حاشیه راه را برای معلت ه‌های دیگر هموار بکنید .
  ۳. به مشتری نشان دهید که مایلید در مراحل بعدی کار هم مشارکت بکنید .

  به‌طور مثال بپرسید: می‌خواهید ترتیبی بدهید که من هم وقت تحویل جنس حضـور داشته باشیم؟ یا می‌خواهید چند نفر از کارمندان راهنمای ببینند؟ یا به‌نظر شما جلسه‌های روش ی را کی برگزار کنیم؟
  ۴. بپرسید آیا مانعی سر راه معلت ه با مجموعه شما می‌بیند؟

  بگویید: چنانچه موردی به نظرتان می رسد، بفرمایید تا رفع کنیم.
  ۵. اگر به مانع یا مشکلی اشاره کرد، بپرسید: تنها به‌خاطر همین مورد است که رضایت نمی‌دهید؟

  پس چنانچه این مساله بر طرف شود کار تمام است؟
  ۶. خلاقیت به خرج دهید.

  در مدت زمانی که منتظر دریافت جواب مشتری هستید، با شوخی جالب اعلام وجود بکنید . به طور مثال، برای ش پیام کوتاه بزنید و بزنید بنویسید« با جواب مثبت خود خواب را به چشـم ان من بازگردان» یا «با یک بله‌ی شما شب تار فروشنده‌ی بینوا سحر می‌شود.»
  نمک بپاشید و پول پارو بکنید !
  ۷. شرایطی فراهم بکنید که «نه» گفتن به توصیه تان سخت باشد.

  به طور مثال،بگویید: «چگونه است روز جمعه ناهار در خدمتتان باشیم تا در این فرصت خواسته‌هایتان را برای م شرح دهید. همان جا به شما خواهم گفت که بر آوردن آنها در توان ما هست یا نه. این پیشنهاد را می پسندید؟» یا « چگونه است که جهت آزمایش ، یک نمونه از محصول ما را ببرید. چنانچه به کارایی آن صحت گفته بنده ایمان نیاوردید لازم نیست نرخ ‌اش را بپردازید، توصیه منصفانه است؟»

  چنانچه هیچ یک از موارد های بالا کار ساز نبود:
  ۷.۵. با شوخی کار را تمام بکنید .

  بگویید: می‌دانید چطور هر دوی ما خلاص می شویم؟ با بله گفتن شما!
  نکته مهم

  توصیه تان را وقتی عنوان بکنید که مشتری از نظر روحی در شرایط مساعدی باشد. یکی از بدترین مکان‌های ارائه پیشنهاد ، دفتر مشتری است بهترین جا سر میز صبحانه، ناهار، یا شامی است که شما میزبانید. دفتر خودتان نمایشگاه‌های تجاری در الویت‌های بعدی قرار دارند.
  جواب نهایی

  رمز خوب یت در این است که با حالتی دوست ها ه محترمانه پیشنهاد تان را عنوان بکنید . دقت بکنید مشتری احساس نکند تحت فشار قرار گرفته لحنتان آمرانه نباشد. جهت کسب مهارت چاره‌ای جز تست زیاد ندارید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 14 دی 1394

  فرض بکنید در کلاس درس دانشگاه نشسته‌اید و ناگهان یادتان می‌افتد، فایـل پاورپوینتی را که قرار بود امروز در کلاس ارائه بکنید روی فلش مموری ریخته بودید، با نیاورده‌اید راه اندازی فروشگاه اینترنتی,طراحی فروشگاه اینترنتی,
  خدمات شبکه,پشتیبانی شبکه,شبکه.

  پشتیبانی شبکه
  نمی‌توانید به مادرتان که در خانه است بگویید آن را برایتان ایمیل نماید ، چون هر بار که دستش به رایانه و صفحه کلید خورده، تنها برای گردگیری خانه بوده و از فناوری دیجیتال سر در نمی‌آورد. فاصله تا خانه هم خیلی است مورد رفتن به خانه را باید از ذهنتان حذف بکنید . ناگهان یادتان می‌افتد قبلا از یکی از نرم‌افزارهای کنترل از راه دور دسکتاپ استفاده کرده ‌اید.


  بسرعت با گوشی خود به اینترنت وصل می‌شوید، نرم‌افزار مربوطه را باز و فایل مورد نظر را از راه دور روی حافظه گوشیتان کپی می‌کنید و تمام چیز ختم به خیر می‌شود. چنانچه چنین تجربه‌ای را نداشته‌اید یا می‌خواهید در آینده دچار چنین کابوسی نشوید، بد نیست این مطلب را تا انتها بخوانید تا با نرم‌افزارهای کنترل دسکتاپ از راه دور بیشتر آشنا شوید.


  امروزه به لطف وجود اینترنت لازم نیست قطعا در مساوی رایانه باشیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. وسائل هایی موسوم به کنترل دسکتاپ از راه دور (Remote Desktop Control) این امکان را فراهم می‌کنند که در صورت لزوم از هر جایی به رایانه خود متصل شویم و حتی در صورت ظهور مساله بتوانیم آن را از راه دور حل فصل کنیم.


  نرم‌افزارهای بسیاری برای کنترل دسکتاپ از راه دور وجود دارد. بسیاری از این نرم‌افزارها دارای ویژگی‌های مشترک بسیاری هستند اما هر یک، معین ات ویژه‌ای دارند. برای انتخاب نرم‌افزار مناسب باید به نیازهای خود و نیز عوامل دیگری مثل سیـستم ‌علت مورد مصرف دقت کنیم. در ادامه به نقد پنج نرم‌افزار محبوب کنترل دسکتاپ از راه دور می‌پردازیم.


  تیم ویور
  نرم‌افزار تیم ویور (Teameviewer) یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای کنترل دسکتاپ از راه دور است که به دلیل ویژگی‌های جذاب و اما رایگان بودن، طرفداران بسیاری در جهان دارد. این نرم‌افزار روی سیسـتم ‌علت ‌های ویندوز، لینوکس، آندروید آی.او.اس نصب می‌شود و امکان کنترل و مدیریت دسکتاپ از راه دور را به کاربر می‌دهد.


  همین طور نیازی نیست آن را روی رایانه ‌ای که قرار است کنترل شود نصب بکنید . این نرم‌افزار از ویژگی‌هایی شبیه روشن کردن رایانه دوری که در حالت خواب (sleep) قرار دارد برگرداندن آن به حالت خواب بعد از اجرای عملیات، انتقال فایل نیز قابلیت رابطه از طریق گوشی هوشمند تبلت برخوردار است.


  تیم ویور امکان برقراری جلسه آنلاین بین چند کاربر را فراهم می‌کند. به این ترتیب در مسائل ی که کار با رایانه دور، پیچیده است، چند کاربر می‌توانند همزمان رابطه داشته باشند نظراتشان را با یکدیگر در بین بگذارند.

  بر خلاف بسیاری از نرم‌افزارها که چنین قابلیت‌هایی را رایگان در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند، تیم ویور کاملا رایگان است و ممکن است این علت ، یکی از اصلی‌ترین دلایل جذب کاربران به آن در همه جهان باشد. (هرچند در ایران خودمان ارزش چندانی ندارد!) نصب این برنامه آسان است و می‌توان با استفاده از آن چند رایانه را به صورت همزمان از راه دور کنترل کرد.


  اسپلش تاپ
  این برنامه هم از سیـستم ‌علت ‌های ویندوز، لینوکس، android آی.او.اس پشتیبانی می‌کند و استفاده از آن برای اتصال به پنج رایانه رایگان است. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این نرم‌افزار را باید قابلیت برقراری رابطه تصویر ی صوتی بین رایانه ‌ها با سرعت خوب دانست. پس اگر می‌خواهید فیلم جذاب ی را که روی هارد رایانه ‌تان ذخیره است روی تبلت‌ تماشا بکنید در عین حال حوصله کپی کردن یا پیدا کردن برنامه کاربردی مناسب برای خواندن فرمت ویِژگزینشه آن فیلم جذاب را ندارید، می‌توانید براحتی از این نرم‌افزار استفاه بکنید .


  مصرف از این نرم‌افزار به همین جا ختم نمی‌شود و می‌توانید از تمام فایل‌ها و نرم‌افزارهای موجود در رایانه دیگر نیز روی رایانه ، گوشی یا تبلتی دیگر استفاده بکنید . مساله اصلی مصرف از این نرم‌افزار در این است که استفاده تخصصی‌تر از آن رایگان نیست.


  کروم ریموت دسکتاپ
  این نرم‌افزار از سیـستم ‌علت ‌های ویندوز و برخی نسخه ‌های لینوکس پشتیبانی می‌کند کاملا رایگان است. کروم ریموت دسکتاپ، یکی از نرم افزار کاربردی ‌هایی است که می‌توانید روی مرورگر کروم رایانه خود نصب بکنید . برای مصرف از این برنامه باید به حساب کروم خود در رایانه ‌ای که قصد کنترل آن را دارید وارد شوید. با این‌که این کار سبب افزایش امنیت روند کنترل می‌شود، اما بر دشواری استفاده از آن می‌افزاید.


  اصلی‌ترین مزیت این برنامه را باید امکان نصب آن روی مرورگر دانست به همین دلیل نصب آن بسیار ساده و اما سریع است. این برنامه، ویژگی‌های افزوده چندانی ندارد و بیشتر برای رفع مساله در رایانه مقصد یا دسترسی به فایل‌های آن به کار می‌رود.


  در مقابل، پشتیبانی نکردن از تلفن‌های همراه تبلت نبود برنامه کاربردی برای آن برای اندروید و آی.او.اس را باید اصلی‌ترین نقطه ضعف آن برشمرد. همچنین نباید انتظار کارهایی مثل انتقال فایل، تماشا یا گوش دادن به فیلم دیدنی ‌های تصویر ی صوتی به صورت استریم یا وسائل های پشتیبانی دیگر را از این برنامه داشت. خلاصه این‌که این برنامه نصب کاربرد ساده‌ای دارد و در عین حال عملکرده ای آن بسیار محدود است.


  ریموت دسکتاپ مایکروسافت و اپل
  مایکروسافت اپل هر کدام نرم‌افزار ویژه‌ای برای سیستم ‌های خود دارند که با مصرف از آنها می‌توان از هر نقطه‌ای به رایانه وصل شد، به فایل‌ها دسترسی داشت با نرم‌افزارهای مختلف کار کرد.


  اگر سیستم ‌علت رایانه شما ویندوز است، فعال کردن نرم‌افزار کنترل از راه دور رایانه مایکروسافت روی سرور و رابطه با آن از طریق شبکه LAN به مراتب ساده‌تر از نصب نرم‌افزار دیگر برای این کار است. اما برای اتصال از طریق اینترنت به رایانه باید یک سری تنظیمات انجام دهید. همین طور نسخه مخصوص موبایل این نرم‌افزار طراحی شده است.


  نرم‌افزار کنترل از راه دور اپل اندکی پیچیده‌تر از محصول مایکروسافت است در عوض امکانات زیادتری را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. مدیریت کامل رایانه انجام کارهایی نظیر به روزرسانی نرم‌افزارها، نصب نرم‌افزار و مدیریت کاربران از عبارت قابلیت‌هایی است که این نرم‌افزار در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.


  اما این نرم‌افزار با قیمت 180 دلار به کاربران عرضه می‌شود، در حالی که نرم‌افزار مایکروسافت است. با این حال نباید فراموش کرد کاربردهای نرم‌افزار اپل به مراتب وسیع ‌تر از محصول مایکروسافت است.


  اصلی‌ترین ویژگی هر دو نرم‌افزار این است که بعد از نصب اولیه روی رایانه مقصد، دیگر نیازی به انجام تنظیمات آن چنانی نیست و از آن پس بدون دردسر می‌توان به آن دسترسی یافت.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

  عشق به این وسیله نقلیه دوچرخ به حدی است که برخی اقدام به طراحی نمونه‌های متفاوتی می‌کنند و با ترکیب دوچرخ و نمادهای آیکونیک، طرحی جدید ارائه می‌دهند. بیشتر این موتورسیکلت‌ها در نمایشگاه‌های خلاقیت به نمایش درآمده‌اند. موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر  موتورسیکلت یکی از وسایل نقلیه محبوب در میان گروه خاصی از مردم است. این وسیله نقلیه در حال حاضر به اشکال مختلف برقی و دیزلی با موتور احتراقی تولید می‌شود. سرعت موردنظر موتورها با توجه به قدرت آن متفاوت است و همین موجب برگزاری مسابقات موتورسواری به اشکال مختلف شده است. عشق به این وسیله نقلیه دوچرخ به حدی است که برخی اقدام به طراحی نمونه‌های متفاوتی می‌کنند و با ترکیب دوچرخ و نمادهای آیکونیک، طرحی جدید ارائه می‌دهند. بیشتر این موتورسیکلت‌ها در نمایشگاه‌های خلاقیت به نمایش درآمده‌اند. موتور پریداتور (Predator) موتور

  موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

   موتورسیکلت یکی از وسایل نقلیه محبوب در میان گروه خاصی از مردم است. این وسیله نقلیه در حال حاضر به اشکال مختلف برقی و دیزلی با موتور احتراقی تولید می‌شود.

  سرعت موردنظر موتورها با توجه به قدرت آن متفاوت است و همین موجب برگزاری مسابقات موتورسواری به اشکال مختلف شده است.

  عشق به این وسیله نقلیه دوچرخ به حدی است که برخی اقدام به طراحی نمونه‌های متفاوتی می‌کنند و با ترکیب دوچرخ و نمادهای آیکونیک، طرحی جدید ارائه می‌دهند. بیشتر این موتورسیکلت‌ها در نمایشگاه‌های خلاقیت به نمایش درآمده‌اند.

  موتور پریداتور (Predator)
  موتور پریداتور ترکیبی از نماد نقش منفی فیلم پریداتور با بازی آرنولد شوارتزینگر است. این موتور توسط گروه موتور سازی پیتس تاپ طراحی و ساخته شده و در نمایشگاه نیوجرسی به نمایش درآمده است.

  موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

    موتور جگوار
  این موتور با اقتباس از لوگوی معروف پوما ساخته شده است. کانسپت جگوار توسط شرکت متور سازی برندماسائو انگلستان طراحی شده است.

  موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

  بلندترین موتور دنیا
  این موتور به دست درگ دانهام طراحی و ساخته شده است. و بیش از 2 هزار و 900 گرم وزن، 4 متربلندی و 6 متر طول دارد. این موتور به ثبت گینس رسیده و 300 هزار دلار ارزش دارد.

   موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

   سوزوکی بی پلان
  شرکت سوزوکی این موتور آینده نگر را در سال 2007 طراحی کرد. به خاطر طراحی خاص آن، موتور سوار احساسی از پرواز را تجربه خواهد کرد.

  بزرگ‌ترین موتور یک سیلندر جهان
  فرانس لانجر طراح بازنشسته آلمانی این موتور را ساخته و به ثبت گینس رسانده است.

   موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

   موتور پرنده
  این موتور را یک خلبان بازنشسته به نام لری نیل ساخته است. این موتور با 112 کیلومتر سرعت در هوا و 96 کیلومتر سرعت در زمین حرکت می‌کند. قیمت آن 25 هزار دلار است.

  موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

   موتور اف 15
  هزینه طراحی این موتور را شرکت هوندا پرداخت کرده و نمونه کوچکی از جت جنگنده اف 15 است.

  موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

  موتور تک چرخ- یونو
  این موتور را یک جوان 18 ساله به نام پاس گولاک طراحی کرده و برای نخستین بار در نمایشگاه موتور تورنتو به نمایش درآمد. این موتور با برق حرکت می‌کند.

  موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

  اولین دوچرخه جهان
  ویلم مایباخ در سال 1885 اولین دوچرخه جهان را طراحی کرد.

  موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

   موتور کفشی
  دال مورای این موتور را در جنوب شهر شیکاگو طراحی کرد.

  موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

  موتور کارتونی

  این موتور با اقتباس از شخصیت کارتونی کرش ساخته شده و یکی از عجیب‌ترین نمونه‌های ساخته شده در شرکت استورگیس است.

  موتورسیکلت‌ هایی با طراحی خلاقانه و عجیب تصاویر

  بازار خبر

  منبع مطلب :

  http://www.jazzaab.ir/

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic