چنانچه می‌خواهید فروشی صورت بگیرد، بایستی به‌موقع پیشنهاد بدهید. قطعا می‌گویید این را خودم هم می‌دانم، بهترین زمان توصیه دادن چه زمان است؟ من از کجا بدانم؟ هیچ‌کس به‌جز خود شما نمی‌تواند تشخیص بدهد. فقط می‌توانم بگویم مناسب، وقتی است که نشانه‌های تمایل را در خریدار ببینید احساس درونی خود شما هم مؤید آمادگی شرایط باشد.


خرید فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز

تشخیص این‌که پیشنهاد را چطور عنوان کنیم، آسان‌تر از تعیین بیان کردن آن است، بایستی با آمادگی کامل در مورد آن كار کنیم.

نکته مهم: سوال ‌هایی که هرگز نمی بایست در زمان توصیه فروش طرح کرد از این قرارند:« چه‌کار کنم تا این معلت ه انجام شود؟» یا « شما برای انجام دادن این معلت ه چه انتظاری از من دارید؟» به‌نظر برخی این سوال ها توهین‌آمیز هستند و از طرفی فروشنده‌های حرفه‌ای با هدف‌ها و وظیفه‌های خود آشنا هستند .

گاهی از فروشنده‌ها توصیه شان را طوری بیان می‌کنند که گویی ارزش چندانی جهت جواب مشتری قائل نیستند. این عده با شنیدن «نه» دست از تلاش بر می‌دارند ولی فروشنده‌های حرفه‌ای همواره «نه» را «هنوز نه» تلقی می‌کنند.
۱. بپرسید: استرس و نگرانی د که از معلت ه با ما ضرر بکنید ؟

وقتی از مشتری چنین پرسش ی شود، اگر نگران چیزی باشد آن را ظهور خواهد داد و از آن‌جا که اکثرا ٌ ً مورد خاصی وجود ندارد و سکوت می‌کند، می‌توانید آنی بگویید: … «خب پس اکنون که چیزی را از دست نمی‌دهید، امضاء بفرمایید.»
۲. بپرسید: مایلید از خدمات دیگر مجموعه ما نیز مصرف بکنید ؟

چنانچه شما فروشنده‌ی شرکـت ی هستید که محصولات متعددی دارد، در ابتدا کار فقط با یک نوع محصول موقعیت را تثبیت بکنید در حاشیه راه را برای معلت ه‌های دیگر هموار بکنید .
۳. به مشتری نشان دهید که مایلید در مراحل بعدی کار هم مشارکت بکنید .

به‌طور مثال بپرسید: می‌خواهید ترتیبی بدهید که من هم وقت تحویل جنس حضـور داشته باشیم؟ یا می‌خواهید چند نفر از کارمندان راهنمای ببینند؟ یا به‌نظر شما جلسه‌های روش ی را کی برگزار کنیم؟
۴. بپرسید آیا مانعی سر راه معلت ه با مجموعه شما می‌بیند؟

بگویید: چنانچه موردی به نظرتان می رسد، بفرمایید تا رفع کنیم.
۵. اگر به مانع یا مشکلی اشاره کرد، بپرسید: تنها به‌خاطر همین مورد است که رضایت نمی‌دهید؟

پس چنانچه این مساله بر طرف شود کار تمام است؟
۶. خلاقیت به خرج دهید.

در مدت زمانی که منتظر دریافت جواب مشتری هستید، با شوخی جالب اعلام وجود بکنید . به طور مثال، برای ش پیام کوتاه بزنید و بزنید بنویسید« با جواب مثبت خود خواب را به چشـم ان من بازگردان» یا «با یک بله‌ی شما شب تار فروشنده‌ی بینوا سحر می‌شود.»
نمک بپاشید و پول پارو بکنید !
۷. شرایطی فراهم بکنید که «نه» گفتن به توصیه تان سخت باشد.

به طور مثال،بگویید: «چگونه است روز جمعه ناهار در خدمتتان باشیم تا در این فرصت خواسته‌هایتان را برای م شرح دهید. همان جا به شما خواهم گفت که بر آوردن آنها در توان ما هست یا نه. این پیشنهاد را می پسندید؟» یا « چگونه است که جهت آزمایش ، یک نمونه از محصول ما را ببرید. چنانچه به کارایی آن صحت گفته بنده ایمان نیاوردید لازم نیست نرخ ‌اش را بپردازید، توصیه منصفانه است؟»

چنانچه هیچ یک از موارد های بالا کار ساز نبود:
۷.۵. با شوخی کار را تمام بکنید .

بگویید: می‌دانید چطور هر دوی ما خلاص می شویم؟ با بله گفتن شما!
نکته مهم

توصیه تان را وقتی عنوان بکنید که مشتری از نظر روحی در شرایط مساعدی باشد. یکی از بدترین مکان‌های ارائه پیشنهاد ، دفتر مشتری است بهترین جا سر میز صبحانه، ناهار، یا شامی است که شما میزبانید. دفتر خودتان نمایشگاه‌های تجاری در الویت‌های بعدی قرار دارند.
جواب نهایی

رمز خوب یت در این است که با حالتی دوست ها ه محترمانه پیشنهاد تان را عنوان بکنید . دقت بکنید مشتری احساس نکند تحت فشار قرار گرفته لحنتان آمرانه نباشد. جهت کسب مهارت چاره‌ای جز تست زیاد ندارید.