پایان نامه

در گزینش عنوان مطلب چه نکاتی را می بایست تذکر نمود؟

گزینش عنوان مقاله
گزینش عنوان مطلب یکی از بخش‌های دشوار نگارش مقاله یا انتها نامـه محسوب می‌شود. اما بعد از گزینش عنوان متن باید بهبقیه بخش‌ها از عبارت نوشتن چکیده خوب گزینش مجله مناسب نیز توجه بکنید .

مد نظر داشته باشید که در اینجا هدف ما آموزش گزینش مورد پژوهشی نیست. هدف ما این است که توضیح دهیم بعد از فرایند انجام متن یا انتها نامـه هم اکنون که زمان ارسال مقاله به یک مجله رسیده است چگونه عنوانی دقیق جهت آن بنویسیم. در کتاب‌هایآموزش تحقیق مطالبی درمورد انتخاب عنوان مقاله ذکر شده است که هدف ما در اینجا پرداختن به این مساله نیست. ما می‌خواهیم چند نکته کاربر دی را بیان کنیم تا بتوانید با توجه به آن‌ها در انتخاب عنوان مقاله یا گزینش عنوان انتها نامـه عملکرد بهتری داشته باشید.

اصول گزینش عنوان مطلب


۱- عنوان می بایست ویِژگزینشه باشد:

عنوان پژوهشی شما می بایست محدود ویِژگزینشه باشد. برای مثال به این دو عنوان توجه بکنید : “نقش استفاده از مهارت زبان بدنی و حل مسأله در اصلاح ارتباطات اجتماعی” و عنوان دوم “عوامل تاثیر گذار بر ویرایش روابط اجتماعی”. همانگونه که معین است مساله اول به بهتر ی محدود شده است ولی مساله دوم عمومی است.

۲- عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد:

چنانچه به مثال بالا توجه بکنید مشاهده می‌شود که در عنوان اول هر سه متغیر اصلی پژوهشی که یکی متغیر وابسته و دیگری متغیر مستقل است در عنوان مقاله آورده شده‌اند ولی در عنوان دوم متغیرهای مهم پژوهش وجود ندارد.

۳- عدم استفاده از فرمول و علائم اختصاری:

شما نبایستی در عنوان مقاله از علائم اختصاری شبیه MS و یا فرمول‌ها استفاده بکنید . علایم اختصاری باید در عنوان به صورت کامل آوره شوند در اولین جایی از متن که مورد مصرف قرار گرفته‌اند اختصار آن‌ها داخـل پرانتز ذکر گردد. پس این عنوان غلط است: “تحلیل علایم بیماری MS در بیماران ایرانی” و این عنوان صحیح‌تر است “علائم مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی”.

۴- عنوان باید کوتاه باشد:

در انتخاب عنوان مقاله توجه به کوتاه بودن آن ضروری است. اکثرا ً چنانچه عنوان پژوهش در حدود ۷ یا ۸ تا ۱۲ کلمه باشد خیلی مناسب است. همین طور عنوان بیش از ۲۰ کلمه ضعیف به شمار می‌آید:

عنوان بسیار زیاد کوتاه: پوسیدگی دندان کودکان.

عنوان بسیار زیاد بلند: اثرات تغذیه نامناسب، فرهنگ مسواک نزدن، مصرف از نخ دندان روش ‌های نامناسب والدین بر پوسیدگی دندان‌های شیری کودکان مدارس ابتدایی!

عنوان استاندارد: عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار بر پوسیدگی دندان کودکان.

۵- عنوان می بایست روشن بدن ابهام باشد و همچنین جذابیت داشته باشد.

۶- اجتناب از آوردن کلمات اضافی:


آوردن کلماتی که هیچ کمکی در فهم عنوان ندارند در ابتدای هنوان مناسب نیست. جهت مثال کلمات “ارزیابی ، مقایسه، مطالعه‌ای در زمینه، پژوهی در حیطه …” در ابتدای عنوان اضافی هستند حذف آن‌ها خوب است. به این دو مثال توجه بکنید : “نقد موثر ی بهبود با داروی هالوپریدوال در ویرایش علایم شناختی بیماران اسکیزوفرنیک” عنوان دوم” تاثیر هالوپریدول در ویرایش علایم شناختی بیماران اسکیزوفرنیک”. عنوان دوم به عدم استفاده از “ارزیابی موثر ی” صحیح تر است.

۷- و محل مطالعه:

چنانچه پژوهش شما از نوع توصیفی است وقت و محل تحقیق آورده می‌شود ولی جهت بقیه انواع پژوهش این کار ضرورتی ندارد. برای مثال اگر می‌خواهید میزان شیوع یک بیماری یا آگاهی مردم را تحقیق کنید محل و آورده شود. مثال صحیح: “میزان شیوع مریضی دیابت در بین روستائیان شهر تهران در سال 1394″. مثال غلط: “موثر ی بهبود دارویی بر ویرایش کارکرد کلیه در بیماران شهر تهران در سال 1394″.