دانلود آهنگ جدید

موزیک یکی تو قلبمه از پازل باند

♫♫♫

دو سه شبه کنارِ پنجره دیگه خوابم نمیبرهـــ

توویِ دلم یه عالم حَرفه که ، تووی دلم بمونه بهتره

من حالم خوش نیست ، یکی توو قلبمه که نمیشه وابسته

مثِ یه مرحمه که با زخمام دسته یکی توو قلبمه

من حالم خوش نیست بیخودی با تمام توویِ عکسام میخندم

یکی توو قلبمه که به عشقش پابندم یکی تو قلبمه

♫♫♫♫♫♫

اشکایِ من وسط خنده هام ، به مفهوم هنوز اونو میخوام

یه جوری توو عاشقی گم شدم که هنوزم نمیدونم کجام

من حالم خوش نیست یکی توو قلبمه که نمیشه وابسته

مثِ یه مرحمه که با زخمام دسته یکی توو قلبمه

من حالم خوش نیست بیخودی با تمام توویِ عکسام میخندم

یکی توو قلبمه که به عشقش پابندم یکی تو قلبمه

من حالم خوش نیست بیخودی با تمام توویِ عکسام میخندم

یکی توو قلبمه که به عشقش پابندم یکی تو قلبمه